خرید ایزوگام در ماهدشت

خرید ایزوگام در ماهدشت

خرید ایزوگام در ماهدشت سطح شیروانی در ماهدشت کرج: خرید ایزوگام در ماهدشت را می توان روی انواع شیروانی های فلزی و بتنی اجرا کرد و به عنوان اقامه کرد انجام داد. باید ایزوگام را انجام دهید تا شیروانی اجرا شود که ایزوگام به حالت شیروانی در بیاید یعنی به طور کامل داخل شیارهای شیروانی قرار بگیرد.

ایزوگام فویلدار برای اجرای بر روی شیروانی بهترین گزینه است.شرکت گوهر ابنیه پایتخت با 20 سال سابقه در اجرای آزمایشی رطوبتی در اختیار شما عزیزان باشید با بهترین کارگران و قیمت های مناسب.عایقکاری شیروانی “فلزی و” ایرانیان “اجرای انواع ایزوگام سطح شیروانی در ماهدشت کرج

عایق کاری سقف ایرانیت سفالی: عایق کاری روی ورق گالوانیزه و پوشاندن و پر کردن درزها و ترک ها و جای پیچیده و … ساخت مخلوط آب ، ساخت فلزات و کارخانه های صنعتی و ..هدف ایجاد سقف شیروانی ، سرپوش برای محافظت در برابر باران و برف و باد می شود.

حدود ۷0٪ اتلاف انرژی از ساختمان سقف است و دلیل اصلی آن نیز عدم استفاده از انرژی در صنعت ساختمان ، استفاده از بخش های حرارتی بخش جدید ناپذیری از ساختار سقف شیب دار است.

انواع سقف شیروانی

سقف شیروانی مسطح

سقف شیروانی شیبدار

۱-سقف شیروانی مسطح

به سقف که شیب آنها صفر است تا کمتر از 15 درجه باشد سقف مسطح می گوید .از ورق شیروانی برای این سقف استفاده می شود .در سقف مسطح آب بر روی سقوط جمع شده و توسط سیستم زه کش ایجاد شده از خروجی و آب راه تخلیه می شود.معمولاٌ پوشش این گونه سقوط موزائیک ، سرامیک وایزوگام وجود ندارد.

۲-سقف شیروانی شیبدار

سقفی که حداقل شیب آن 15 درجه است تا حداکثر درجه 0 باشد سقف شیبدار می گوید.از ورق شیروانی برای این سقف استفاده می شود .بهترین میزان شیب برای بام شیبداربین 35 تا 50 درجه است ، حداکثر شیب را می توان تا ۷0 درجه در مشاهده کرد. به مقداردرجه شیب از منظره زیبایی شناختی متفاوت است .سقف شیروانی بام با زاویه 15 تا 20 درجه شیب کم نامیده میشوند.

هنگام اجرای پوشش سقفی بر روی این نوع سقوط ها که حداقل باعث می شود فشار کافی بر روی آب ایجاد شود و باد باد به شدت تحت فشار قرار می گیرد ، باعث می شود که پوشاک تابلوهای سقفی را انجام دهد و شروع به کار کند.

اجزاء مختلف سقف شیروانی شیبدار

درصورتی که سقف دو شیب باشد ، محل تلاقی دویال بام شیب دار در خط الراس باید با استفاده از تیزه مخصوص پوشانده شود.

به محل تلاقی دو یال سقف شیبدار به سمت داخل ایو (حالت دره ای) یا خط القعر می گوید که باید با ورق مخصوص آب بند باشد و با راه مناسب عبور آب ایجاد شود

ایزوگام کرج
شعبه شمال البرز: 34436607
شعبه غرب البرز: 33537798
شعبه مرکزی و شرق البرز: 32720328
شعبه جنوب البرز: 36515587
شعبه شهریار و اندیشه : 02165562560
مدیریت : 09126631270

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.