نصب ایزوگام در فردیس

نصب ایزوگام در فردیس

اگر نصب ایزوگام در فردیس نصب شده روی بام شما آسیب دیده باشد و رطوبت به داخل ساختمان نفوذ می‌کند چند گزینه پیش رو دارید

جداکردن نصب ایزوگام در فردیس قدیمی و نصب ایزوگام جدید
ترمیم نقاط آسیب‌دیده نصب ایزوگام در فردیس
نصب ایزوگام جدید روی ایزوگام قدیمی

قیمت نصب انواع ایزوگام
نمایندگی ایزوگام شرق

انتخاب هر یک از روش‌های بالا مزایا و معایب خود را دارند و بسته به شرایط نصب ایزوگام در فردیس قدیمی و شرایط محیطی و ساختمان ممکن است هر کدام از روش‌ها گزینه‌ی مناسب یا نامناسبی باشند.

شعله نصب ایزوگام در فردیس
نصب ایزوگام در کرج جدید بدون جدا کردن ایزوگام قدیمی در فردیس
آیا نصب ایزوگام روی ایزوگام توصیه می‌شود ؟
نصب دولایه نصب ایزوگام در فردیس در مناطق باران خیز
نصب ایزوگام در فردیس جدید بدون جدا کردن ایزوگام قدیمی

نصب ایزوگام در فردیس جدید بدون جدا کردن ایزوگام قدیمی معایبی دارد که انجام آن همیشه امکان‌پذیر نیست. همچنین نصب ایزوگام روی دیوار به صورت دولایه امکان‌پذیر نیست، چون به دلیل سنگین شدن، احتمال کنده شدن ایزوگام از دیوار افزایش پیدا می‌کند و علاوه بر خطرات، باعث ایجاد هزینه‌های زیاد در آینده نیز می‌شود.

معایب نصب ایزوگام در فردیس روی ایزوگام قدیمی
افزایش وزن ساختمان به دلیل نصب لایه‌های ایزوگام روی هم
احتمال جدا شدن لایه‌های زیرین نصب ایزوگام در فردیس از بام به دلیل کهنه شدن
احتمال جدا شدن لایه‌های بیرونی ایزوگام به دلیل عدم چسبندگی کافی بین لایه‌های ایزوگام در کرج

آیا نصب ایزوگام در فردیس روی ایزوگام توصیه می‌شود ؟
نصب دو لایه ایزوگام در زمانی که ایزوگام قدیمی آسیب دیده است، به طور کلی توصیه نمی‌شود و تنها شاید بتوان برای ترمیم برخی از نقاط ایزوگام قدیمی، این کار را انجام داد. به طور کلی در بیشتر موارد بهتر است تا ایزوگام قدیمی از بام جدا شود و سپس پس از بررسی و اصلاح زیرسازی، ایزوگام جدید نصب شود.

نصب دولایه نصب ایزوگام در فردیس در مناطق باران خیز
در برخی مناطق باران خیز، ممکن است نصب دو لایه نصب ایزوگام در فردیس به صورت ضربدری توصیه شود ولی انجام این کار پس از آسیب دیدن ایزوگام قدیمی، کارایی مورد نظر را نخواهد داشت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.