نمایندگی ایزوگام شرق دلیجان در اندیشه

نمایندگی ایزوگام شرق دلیجان در اندیشه
گاهی عایق پشت بام و نمایندگی ایزوگام شرق دلیجان در اندیشه آن شروع به نشت کردن آب در هنگام بارندگی می کند و این نشتی ممکن است تا دیواره های داخلی ساختمان نفوذ نماید. ترمیم ایزوگام و تعمیر آن در ابتدا نیاز به تشخیص و بررسی دارد تا عیب کار و دلیل نشتی رطوبت بر روی دیواره ها مشخص شود.
برای تشخیص نشتی در پشت بام ابتدا از آب استفاده می کنند. بازرسی نمایندگی ایزوگام شرق دلیجان در اندیشه را می توانید بعد از آمدن باران انجام دهید. در غیر این صورت از آب استفاده نمایید.استفاده از آب سبب می شود که تشخیص خرابی نمایندگی ایزوگام شرق دلیجان در اندیشه از طریق حوضچه های تشکیل شده از آب اسانتر شود.
ایجاد شکاف های عمیق در سقف می تواند سبب نفوذ آب به داخل شده و نشتی آب را به همراه داشته باشد که این امر سبب وارد شدن خسارات به سقف می شود.
تعمیر سقف هم می تواند از طریق قیر گونی صورت گیرد و هم از ایزوگام جهت ترمیم استفاده شود.
عیب یابی عایق کاری سقف نمایندگی ایزوگام شرق دلیجان در اندیشه:
عیب کار و نشتی رطوبت از سقف ممکن است به دلایل مختلف باشد که باید با کمک یک متخصص بررسی شود.
این عوامل می تواند شامل:
ترک ها و روزنه ها
بندهای جداشده ی نمایندگی ایزوگام شرق دلیجان در اندیشه
آسیب دیدن عایق زیر کولر
پوسیدگی کف خواب فلزی ناودانی
خرابی در سازه ی سقف
وجود طبله ها
وجود اسیب دیدگی در نمایندگی ایزوگام شرق دلیجان در اندیشه
وجود چروکیدگی
طریقه ی ترمیم ایزوگام:
برای ترمیم ایزوگام ابتدا باید ایزوگام قبلی از سقف جدا شود. برای این کار ایزوگام را حرارت داده و سپس به وسیله ی برش اسفالت قسمت فرسوده را جدا نموده و سپس ایزوام نو را جایگزین میکند.
اگر نشت رطوبت به علت شکاف نمایندگی ایزوگام شرق دلیجان در اندیشه در سقف باشد نصاب ایزوگام معمولا با چسب های مخصوصی متل چسب ماستیک اقدام به پر کردن شکاف میکند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.