نمایندگی ایزوگام دلیجان در شهریار

نمایندگی ایزوگام دلیجان در شهریار عواملی که در قیمت ایزوگام موثر است عواملی است چون جنس ایزوگام ، مارک یا معمولی بودن ایزوگام و همچنین ساده یا فویلدار بودن ایزوگام باشد. اختلاف قیمت ایزوگام های روکش فویلدار آلومینیومی و با روکش ساده یا پودری اندکی در قیمت نهایی تاثیر می گذارد. این اختلاف مبلغ حدود …

نمایندگی ایزوگام دلیجان در شهریار ادامه »