ایزوگام شهریار اندیشه

ایزوگام شهریار اندیشه در قدیم الایام از روش سنتی کاه و گل برای عایق نمودن سقفها استفاده می شد که روش قیرگونی و آسفالت جای آن را گرفت. در سال 1350 ایزوران با هدف تولید انواع الیاف شیشه جهت عایق بندی حرارتی و بروردتی ، دانش فن روز آلمان را با همکاری متخصصین آلمانی بکار …

ایزوگام شهریار اندیشه ادامه »